GNOCCHI

Al burro e salvia

Al pomodoro

Al gorgonzola

Butter, Salbei

Tomaten und Basilikum

Gorgonzola, Rahmsauce

21.50

21.50

22.50